סופית: שלי יחימוביץ' תוכל לרוץ להסתדרות בראשות סיעתו של כבל

רשות השיפוט של ההסתדרות אישרה לחברת הכנסת מהמחנה הציוני לרוץ לראשות ההסתדרות מטעם סיעת "הבית החברתי". בכך, נדחתה עתירת באי הכוח של הסיעה, שהופקדה בידיהם על ידי כבל עם בחירתו לכנסת