"כלכליסט: עו"ד איתן לירז עתר בשמה של שלי יחימוביץ לביטול תוצאות הבחירות להסתדרות"