זכיה במערכה משפטית, מקורה אינו בהחזקת הקלפים הטובים, אלא בידיעה כיצד לשחק בהם.